REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

regulamin obowiązuje od dnia: 08.07.2011 13:44:50

&1. Strony transakcji


1. Sklep Internetowy firmy PHUP Polsan znajdująca się pod adresem www.nowoczesne-lazienki.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową  produktów wymienionych w ofercie na stronie www.
 
2. Stroną dokonującą zakupu w sklepie Internetowym: www.nowoczesne-lazienki.pl jest pełnoletnią osobą fizyczną lub firmą, zwana dalej Nabywcą.
 
3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów jest firmy PHUP Polsan, zwana dalej Sprzedawcą.
&2. Przedmioty transakcji


 1. Przedmiotem prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci internetowej są produkty wymienione w ofercie na stronie www.nowoczesne-lazienki.pl w chwili składnia zamówienia.
           
2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
           
3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.
&3. Składanie zamówień

 
1. Składanie zamówień w sklepie Internetowym odbywa się poprzez:
a. dodanie wybranych produktów do koszyka, zakupy ze strony sklepu Internetowego www.nowoczesne-lazienki.pl
b. kontakt telefoniczny z dowolnym doradcą handlowym dostępnymi pod wskazanymi numerami znajdującymi się na stronie internetowej sklepu www.nowoczesne-lazienki.pl
c. przesłanie zamówienia e-mailem na adres: polsan@onet.eu
d. przesłanie zamówienia faksem na numer: 44 632 13 48
&4. Potwierdzenie zamówień 
 
1. Każde zamówienie złożone w sklepie internetowym www.nowoczesne-lazienki.pl musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.
           
2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie przez pracownika Sklepu w tym samym dniu lup popołudniu dnia następnego roboczego, bądź przez odpowiedz zwrotną na wiadomość e-mail wysłaną ze Sklepu.
           
4. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego, lub braku potwierdzenia wysłaną pocztą e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
 
 
 
&5. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar moze być dokonana:
a. gotówką- przy odbiorze własnym w sklepie,
b. za pobraniem- przy odbiorze,
c. przelewem przed dostawą towaru- sklep wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje zapłaty,
d. zakup w systemie sprzedaży ratalnej. Zapłatę za zakupiony towar dokona bank na podstawie umowy ratalnej zawartej korespondencyjnie.
 
2. W szczególnych przypadkach, dotyczących np.: zamówień o bardzo dużych wartości, produktów sprowadzanych zagranicy, lub odroczenia dostawy i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie faktury pro-forma.
 
 

&6. Termin realizacji


1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów.


2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględnione są tylko dni robocze.


3. Zamówienie składające się z różnych towarów o różnym czasie realizacji, jest dostarczane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.


4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.


5. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1 dzień roboczy w przypadku dostawy do dawnych miast wojewódzkich oraz 1 lub 2 dni robocze w przypadku dostawy do pozostałych miast.


6. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie poinformowany telefonicznie lup przez e-mail w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


7. O dokładnym terminie (dzień i przedziale czasowym) dostarczenia przesyłki Nabywca jest indywidualnie poinformowany telefonicznie lub e-mail w momencie wysłania towaru z naszego magazynu.&7. Gwarancja 

 

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji jest zależny od producenta.
 
2. Do każdego towaru dołączana jest karta gwarancyjna. Problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie całego kraju, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.&8. Reklamacje i zwroty


1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z  Sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń"


2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzony przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr.22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwrócony towar musi posiadać nie zanieczyszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w terminie 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Poniesione przez klienta koszty związane z dostarczeniem towaru do magazynu Sprzedawcy, podczas wykonywania prawa do odstąpienia od umowy, nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.&9. Ochrona prywatności i inne prawa

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz firmą Aquaproxy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr.133, poz. 883).
      
2. Prezentacja zawartości Sklepu w Internecie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
      
3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.&10. Postanowienia końcowe


1. Wszystkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
      
2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje i tp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
      
3. Sklep Internetowy nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.
      
4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
      
5. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.